För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 2 maj 2001 kl. 18.15.

  TALMANNEN: 

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Eklöw, ltl Andersson, ltl Roger Jansson, ltl Christer Jansson, ltl Sune Mattsson, ltl Wickström-Johansson och ltl Sundman).

  23 lagtingsledamöter närvarande.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Landskapsstyrelsens svar med anledning av ltl Lasse Wiklöfs m.fl. spörsmål angående landskapsstyrelsens åtgärder för att säkerställa vårjakten på sjöfågel. (S nr 3/2000-2001).

   

  Enligt 38 § AO skall då svaret eller meddelande att svar inte avges första gången föredras ärendet bordläggas till ett plenum som hålls tidigast följande dag. Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 3 maj. Godkänt.

   

   

  Föredras för andra behandling ärende nr 2:

   

  Näringsutskottets betänkande nr 6/2000-2001 angående ny landskapslagstiftning om Ålands skogsvårdsförening. (FR nr 5/2000-2001).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs det i betänkandet ingående lagförslaget i dess helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

   

  Lagförslaget föreläggs för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

   

  Ärendets andra behandling är avslutad.

   

   

  Föredras för andra behandling ärende nr 3:

   

  Kulturutskottets betänkande nr 8/2000-2001 om förlängd försöksverksamhet med yrkeshögskoleutbildningen. (FR nr 10/2000-2001).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs de i betänkandet ingående lagförslagen var för sig i deras helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 38 § landskapslagen om en försöksverksamhet med yrkeshögskoleutbildning för godkännande i dess helhet. Lagförslaget är godkänt.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av ikraftträdelsebestämmelserna i landskapslagen om ändring av 2 § landskapslagen om studiestöd för godkännande i dess helhet. Lagförslaget är godkänt.

   

  Ärendets andra behandling är avslutad.

   

   

   

   

  Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats:

   

  Republikens presidents framställning till Ålands lagting om ikraftträdande av ändringar i den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik. (RP nr 6/2000-2001).

   

  Republikens presidents framställning till Ålands lagting om ikraftträdande av överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar. (RP nr 7/2000-2001).

   

  Ärendena upptas till behandling vid plenum inkommande fredag den 4 maj.

   

   

  Lagtingets nästa plenum hålls i morgon torsdag den 3 maj kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 18.25).