Landskapsstyrelsens beslut om ett bidrag om 700.000 mark till kulturföreningen Katrina

Spörsmål S 2/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: bidrag, katrina, kulturförening,
Sidhänvisning: 78, 81, 83;


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser