Landskapsstyrelsens fördelningspolitiska bedömningar inför år 2004

Spörsmål S 6/2002-2003 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördelningspolitik, välfärd, vård, skola, omsorg
Sidhänvisning: 140,147,148


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser