Landskapsstyrelsens redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1.11.2002 - 31.10.2003

Redogörelse RS 1/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: självstyrelsepolitiska frågor, författningsenliga rättigheter,
Sidhänvisning: 78, 82, 108, 117, 121

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser