Av lantrådskandidaten Roger Nordlund överlämnat i 64a § 4 mom. lagtingsordningen avsett förslag till landskapsregering jämte handlingsprogram

Diverse D 3/2004-2005 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: landskapsregering, handlingsprogram, ny landskapsregering,
Sidhänvisning: 33, 35,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser