Lastning av fordon i yrkesmässig trafik

Lagförslag LF 15/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, yrkesmässig trafik, trafiklagstiftning, fordon
Berörda lagar: ll om ändring av vägtrafiklagen för landskapet åland
ll om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning av fordonslagen
ll om ändring av polislagen för åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser