Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Harry Jansson

  Tack, talman! Lag- och kulturutskottet har bekantat sig med den ännu en gång EU-drivna frågan om hur vi ska säkerställa att transport och annat sker på det sätt som trafiksäkerhetskraven aktualiserar.

  Även i det här fallet har utskottet kunnat formulera det som så att vi stöder att lagförslagen antas utan ändringar.

  Vad gäller den praktiska sidan av det här så får landskapsregeringen följa med hur polisen i praktiken ska klara av att utföra de obligatoriska kontrollerna. Tack.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

  Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning av fordonslagen för godkännande.  Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av polislagen för Åland för godkännande.  Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.