Ltl Camilla Gunells anhållan om temporör befrielse från uppdraget som lagtingsledamot

Talmanskonferensens framställning TMK 1/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagtingsledamot, ledamot, befrielse, uppdrag, camilla gunell,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser