För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    4        Ltl Christian Beijars anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott

    Båda ärenden kommer att upptas till behandling vid plenum den 12 december 2011.