Enda behandling

  • Utdrag ur protokollet

    Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

    Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen börjar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

    Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Framställningen är godkänd. Lagtinget har således befriat lagtingsledamoten Christian Beijar från uppdraget som ersättare i lag- och kulturutskottet för den återstående mandatperioden. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

    Med anledning av ärende nr 5 och 6 på dagens lista så kommer fyllnadsval att förrättas vid plenum den 14 december. Kandidatlistor ska vara inlämnade i morgon den 13 december kl. 15.00.