Ltl Danne Sundmans anhållan om temporär befrielse från uppdraget som lagtingsledamot

Talmanskonferensens framställning TMK 2/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: befrielse, ledamot, danne sundman, uppdrag, temporär befrielse,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser