Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

   Talmannen påminner om bestämmelsen i lagtingsordningens 50 §, enligt vilken lagtingsledamot i ärende som rör denne personligen får delta i överläggningen men inte i fattande av beslut.

  Diskussion. Ingen diskussion.  

  Detaljbehandlingen vidtar. Talmannen föreslår att talmanskonferensens framställning i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Framställningen föreläggs för godkännande. Begärs ordet? Framställningen är godkänd.

  Lagtinget har därmed befriat Danne Sundman från hans uppdrag som ledamot av Ålands lagting för tiden 1.11.2009 - 31.1.2010.