Ltl Fredrik Karlströms anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott

Talmanskonferensens framställning TMK 4/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: medlem, utskott, befrielse, finansutskottet,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser