Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

  Diskussion. Ingen begär ordet. Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först betänkandets kläm och därefter dess motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.  

  Föreläggs betänkandets kläm. Klämmen är godkänd.

  Föreläggs betänkandets motivering. Motiveringen är godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Meddelas att kandidatlistor för val av en ordinarie medlem i finansutskottet ska inlämnas till lagtingets kansli senast på fredag den 5 mars 2010 kl. 15.00 och valet förrättas vid plenum på måndag den 8 mars 2010.