Ltl Liz Mattssons anhållan om befrielse från uppdraget som lagtingsledamot

Talmanskonferensens framställning TMK 1/2022-2023 (slutbehandlat)  


Åtgärder