Ltl Mika Nordbergs anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i lagutskottet och i självstyrelsepolitiska nämnden

Talmanskonferensens framställning TMK 5/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: befrielse, uppdrag, ersättare, medlem, lagutskottet, lu, sjpn, självstyrelsepolitiska nämnden


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser