Ltl Roger Janssons anhållan om befrielse från uppdraget som lagtingsledamot

Talmanskonferensens framställning TMK 2/2002-2003 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: befrielse, uppdrag, lagtingsledamot, riksdagmannauppdrag,
Sidhänvisning: 76, 77;


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser