Ltl Ulf Anderssons anhållan om befrielse från utskottsuppdrag

Talmanskonferensens framställning TMK 2/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: befrielse, utskott,
Sidhänvisning: 60, 61;


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser