Ltla Fredrik Karlströms och Roger Slottes anhållan om befrielse från uppdrag som medlem respektive ersättare i utskott

Talmanskonferensens framställning TMK 1/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: utskott, medlem, ersättare, befrielse


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser