Enda behandling

  • Utdrag ur protokollet

    Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. 

    Detaljbehandlingen vidtar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

    Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.  

    Med anledning av beslutet meddelar talmannen att fyllnadsval av en medlem och ersättare i finansutskottet sker vid plenum den 11 november. Kandidatlistor inlämnas till lagtingets kansli senast tisdagen den 10 november kl. 15.00. Antecknas.