Ltla Kalle Alms och Danne Sundmans anhållan om befrielse från uppdrag i självstyrelsepolitiska nämnden

Talmanskonferensens framställning TMK 3/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: val, utskott,
Sidhänvisning: 37, 39


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser