Medborgarinstitutet-en viktig aktör i det livslånga lärande-höjning av anslag

Budgetmotion BM 49/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, medis, medborgarintitiativ,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter