För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  2        Tydliga politiska direktiv till ÅMHM

  3        Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning

  4        Utgifter för drift och underhåll av vägar

  5        Återhållsamhet i skärgårdstrafiken

  6        Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium

  7        Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

  8        Grundskoleväsendet

  9        Skrotbilspremie

  10      Minskning av intäkter från pensionsfonden

  11      Minskning av inkomst från Ålands penningautomatförening

  12      Minskning av lagtinget, verksamhet

  13      Minskning av Landskapsregeringen, verksamhet

  14      Minskning av renoveringskostnaderna för lagtingsbyggnaden

  15      Ökat vårdsamarbete med privata aktörer

  16      Inför utmanarrätter

  17      Fortsatt förverkligande av turismstrategin

  18      Bilateralt fokus för att säkra tillgången till svensk TV

  19      En åländsk språkombudsman

  20      En åländsk skattekommitté

  21      Inga externa lån utan kontroll över inkomsterna

  22      Förstärkta lagberedningsresurser

  23      Köpstopp på nya markområden

  24      Undersökning av möjligheten att privatisera Guttorp

  25      Sälj ut gamla statliga fastigheter

  26      Proaktiv inställning till finska reformer

  27      Ålands polismyndighet, verksamhet

  28      Främjande av livsmedelsproduktion

  Ärendena upptas till behandling i samband med nästa ärende.