Misstroendeyrkande om att landskapsstyrelsen ledd av lantrådet Roger Nordlund inte längre har lagtingets förtroende

Misstroendeyrkande MY 1/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: misstroende, misstroendeyrkande,
Sidhänvisning: 144, 145, 152, 153;

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser