Möjlighet att kombinera gymnasiestudier med idrott

Skriftlig fråga SF 28/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar vilka konkreta åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att utveckla möjligheten att kombinera en seriös idrottssatsning med gymnasiestudier?

Åtgärder