Föredras

 • En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten. För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga tre minuter. Svaret kommer att ges av minister Annika Hambrudd. Ordet ges först till lagtingsledamoten John Holmberg.


 • Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. Tack minister Hambrudd.

  Möjlighet att kombinera gymnasiestudier med idrott. Viktig för våra ungdomar med idrottsdrömmar, men även för åländska idrotten i stort, är möjligheten att kombinera gymnasiestudier med idrott. 2005 infördes möjligheten vilket minskade behovet av att flytta från Åland för att nå sitt mål parallellt med studier. Nu visar det sig att strukturen behöver utvecklas och bli mer attraktiv då allt flera åländska ungdomar väljer gymnasiestudier utanför Åland eller i värsta fall lägger ned sin idrottssatsning.

  Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Vilka konkreta åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att utveckla möjligheten att kombinera en seriös idrottssatsning med gymnasiestudier?


 • Tack, talman! Tack för frågan, ledamot Holmberg. Vi har här på Åland otroliga utbildningsmöjligheter efter grundskolan på gymnasienivå med tanke på att vi är strax över 30 000 som bor här, och det är ju tack vare vår självstyrelse.

  Sedan 2005 infördes möjligheten att välja specialidrott och det sker i samarbete mellan Ålands Idrott och våra två gymnasieskolor, vilket innebär möjlighet att bedriva träning på skoltid. År 2020 beslutade landskapsregeringen att fastställa en ny timfördelningsplan för den allmänbildande gymnasieutbildningen vid Ålands lyceum, vilket innebar att de fyra inriktningsalternativen togs bort. Den här timfördelningsreformen, som trädde i kraft hösten 2021 med borttagna inriktningar, möjliggör för den studerande ett flexiblare system som ger en ökad valbarhet och förhoppningsvis bidrar till ökad studiemotivation. Jag har förstått från Ålands Idrott att idag har vi nästan 40 stycken som har valt specialidrott nu när det finns möjlighet för alla att söka, i stället för som tidigare när man från Ålands lyceum enbart kunde välja om man gick just en speciell linje.

  Det är bra att våra unga har drömmar, mål, energi och beslutsamhet när de planerar dubbla karriärer, vilket det är om man dels vill satsa på att bli elitidrottare och samtidigt ska man få en gymnasieutbildning. Det är en utmaning för en person i unga år och här behövs ett bra stöd och nätverk för att lära sig hantera utmaningarna. Vi ska även komma ihåg att det är unga individer som är drivna i sitt mål, men behöver samtidigt stöd i vardagen för att få hela livspusslet att gå ihop. Samtidigt är ansvaret och planeringen en erfarenhet som du tar med dig i arbetslivet, oberoende om du lyckas med målet att försörja dig inom idrotten eller senare i en yrkeskarriär.

  Landskapsregeringens uppfattning är att i dag har våra studerande möjligheter. De har möjligheter att göra olika val, men det kräver även att man får stöd och hjälp med att se möjligheterna så att den studerande kan göra valen och dels satsa på sin idrottsgren och dels få en utbildningsgrund för framtiden.

  Här behövs dialog och kommunikation mellan våra gymnasieskolor och idrottsföreningarna, men framförallt dialog med den idrottssatsande studerande ungdomen och dess nätverk så att besluten och valen blir hållbara. Jag vet att Ålands Idrott och våra gymnasieskolor är villiga att hjälpa till för den som vill satsa på idrott och studier samtidigt.

  Svaret på din fråga, ledamot Holmberg, om några konkreta åtgärder för att utveckla möjligheten att just kombinera en seriös satsning med gymnasiestudier, är att möjligheterna finns i dag, men naturligtvis är allt möjligt att utveckla och förbättra. Min uppfattning är att det är en pågående process i våra verksamheter och föreningar. Tack!


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Tilläggsfråga | 14:10

  Tack, talman! Elitidrott och studier är en bra kombination. Vi har många lysande exempel i det åländska samhället på personer som valde en sådan utmaning. Idrott och gymnasiestudier berör såväl pojkar och flickor inom alla idrotter, men där främst fotbollen har behov av att dagens system förtydligas. Det är ekonomiskt viktigt för klubbarna att få fram egna talanger och det är viktigt för breddidrotten att det med jämna mellanrum kommer fram idrottare som lyckas fullt ut. Att som individ få möjlighet att nära sin dröm är viktigt och ett samhälles attraktionskraft hänger ihop med det här. En valfrihet att välja och ett samhälle som möjliggör, det berikar och ger ringar på vattnet.

  För en ungdom är drömmar om idrott mycket mer än en fritidssysselsättning. Flera idrottande ungdomar som kommer till gymnasiet har redan A-lagskontrakt, deltagit i värdetävlingar och har full fokus på målet.

  Inom fotbollen kan Åland i dag stoltsera med både herr- och damligalag. Att ta en plats i laget kräver engagemang och vilja. Konkurrensen är hård och det är inte bra att med jämna mellanrum tappa träningstid med laget. Det finns, precis som ministern sade, möjligheter att utveckla dagens system. Det finns lösningar på hur man kunde modernisera systemet och lösa upp knutarna, om inte till 100 procent så till 75 procent.

  Det är glädjande att vi kan stå här och diskutera utmaningar och lösningar som inte behöver kosta en endaste cent och inte behöver en endaste tilläggsbudget för vi har verktygen och vi har resurserna. Vi har en väldigt kompetent utbildning i form av Ålands gymnasium. Vi har väldigt goda tjänstemän och -kvinnor på Ålands Idrott och vi har lysande exempel på hur väl den åländska idrotten fungerar.

  Ministern får rätta mig om jag har fel, men det handlar om kommunikation, öga mot öga träffas idrotten och skola och diskuterar vilka minimikrav som skolan har. Hur kan idrotten komma till mötes? Det handlar om framförhållning och att titta tillsammans på den stora bilden, alltså läsåret. Hur ser behoven för individen? Var kan förändringar i schemat göras? Vad kan läsas in? Vad måste tas om? Det handlar om handledning. Här kanske Ålands Idrott får ett extra stort ansvar. Individen och idrotten behöver få lotsning för att hitta en vardag som fungerar, ha möten med skolan och här kan faktiskt Ålands Idrott vara katalysatorn. Och ha en flexibilitet, flytta ett block eller ett studieavsnitt, vilket förr benämndes kurs, skapa luft och möjliggöra idrottande kanske genom att gå fyra år i Ålands gymnasium, Ålands Lyceum. Ålands Idrott har en nyckelroll. Håller minister Hambrudd med om dessa lösningsfokuserade rubriker?


 • Minister Annika Hambrudd Tilläggssvar | 14:13

  Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Ja, det som ledamot Holmberg just sade, det var det jag försökte lyfta fram i det inledande svaret.

  Ålands Idrott, föreningarna och Ålands lyceum och våra gymnasieskolor lyfter ju fram att det finns valmöjligheter. Så fort man får schemat så får man sätta sig in tillsammans med ungdomarna. Det ändå ungdomen i slutändan som gör det här valet. Jag håller helt med, det är ingen fritidssysselsättning utan det är en livsstil för att kunna nå till sina mål när det gäller elitsatsande ungdomars Där handlar det om just framförhållning.

  Ledamot Holmberg lyfte fotbollen och att få med allt på ett tidigt stadium. Du har ett schema. Hur ska du lägga upp din utbildning? Ska du ta ett avsnitt eller kurser senare? Ska du ta det på fyra år? Det finns olika möjligheter bara viljan finns. Men först och främst måste man sätta sig ner och diskutera, och det är min uppfattning att det gör man i dag, för viljan finns.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Tilläggsfråga | 14:14

  Tack, talman! Det är glädjande respons som minister Hambrudd kommer med. Här handlar det nog om att börja prata ännu mer med varandra.

  Det som också skulle vara viktigt, och det kanske ministern kan vara behjälplig med, det är att grogrunden också finns ute i högstadierna, speciellt hos studiehandledare i högstadierna, för det är ju där som man tar steget ut till förhoppningsvis en gymnasieutbildning. Kan vi komma överens om att vi under vintern, efter nyåret, ser hur detta fungerar? Har det fått ett nytt fotfäste? Har man börjat prata med varandra? Har Ålands Idrott fått respons på sina tankar? Så att vi kan vara trygga i att när nästa läsår börjar, alltså hösten 2023, så ska ingen känna sig tvungen att flytta från Åland för att man vill satsa stenhårt både på studier och sin idrott, utan det kan man faktiskt göra här hemma på Åland i en antagligen lite tryggare miljö. Det skulle vara bra om kunde komma överens om det.

  Jag har inget mer att tillägga. Det känns på något sätt som att det är bra att den här frågan har lyfts. Om skolan, föreningar, idrotten och Ålands Idrott börjar diskutera med varandra så kommer nog det här att lösa sig så att vi ser ännu fler ungdomar som satsar stenhårt på sin idrott.


 • Minister Annika Hambrudd Tilläggssvar | 14:16

  Nu pratar vi om gymnasiet, men de elitsatsande ungdomarna har satsat och börjat sin karriär mycket, mycket tidigare. Så det är ju viktigt att man redan på högstadiet planerar, precis som ledamot Holmberg sade. Sedan är det ju inte fel att flytta heller, vissa ungdomar vill ju flytta från Åland till andra skolor för utbudets skull. Vi har mycket möjligheter på Åland, men ändå har vi vissa begränsningar inom vissa idrotter.

  Jag tycker absolut att man ska göra en uppföljning. Jag som minister kommer att ha en dialog, framförallt med Ålands Idrott som har den här frågan aktuell och arbetar med det här. Förhoppningsvis så blir det ännu bättre. Det är bra att ledamot Holmberg också har lyft upp den här frågan. Jag tycker att det är viktigt att vi också ser på vilka möjligheter vi faktiskt har redan idag.


 • Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.