Muslimsk begravningsplats

Skriftlig fråga SF 5/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: begravningsplats, avliden, anhörig, inflyttad, integrationspolitik, integration, politik, grav

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser