När har vi vårjakt igen?

Skriftlig fråga SF 16/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur landskapsregeringens plan ser för en återinförd vårjakt?

Åtgärder