Nu behövs ett modernt fungerande riskkapitalbolag

Skriftlig fråga SF 2/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar på vilket sätt ämnar landskapsregeringen agera för att verktyget riskkapitalbolag i skyndsam ordning kan börja arbeta och bidra till utveckling-en av Åland?

Åtgärder