Tredje behandling

 • Utdrag ur protokollet

  I tredje behandling kan lagtinget antingen anta förslaget sådant det godkänts vid andra behandlingen eller att förkasta det. Först tillåts diskussion och efter det föreläggs förslaget för antagande.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Förslaget till arbetsordning för Ålands lagting föreläggs för antagande i tredje behandling. Begärs ordet?

  Lagtinget har i tredje behandling antagit förslaget. Förslagets tredje behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat. Därmed är behandlingen av det totalreviderade regelverket för lagtinget avslutad.