Första behandling

Ny blankettlag om utsäde LF 10/2020-2021

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Tack, talman! All utsäde som säljs och marknadsförs för sådd ska vara certifierat och förpackande av utsäde är tillståndspliktig verksamhet. Det är alltså ingen lek att sälja sådant som ska växa till livsmedel åt folk.

  Den här lagstiftningen som inkluderar i stort sett allt vad vi äter; spannmål, vall och andra växter, utsädespotatis, olje- och fiberväxter, grönsaker samt betor i den mån som man fortfarande ägnar sig åt sådana.

  Det är en komplicerad lagstiftning med extremt teknisk natur. Den nya utsädeslagen i Finland trädde i kraft 2019. Vi har haft en gammal som vi har dragits med i ungefär 20 år och även om kanske grödorna i sig inte byter skepnad så himmelens ofta så finns det skäl att hålla sig uppdaterad för att inte ställa till någonting på längre sikt.

  Därför tycker finans- och näringsutskottet att landskapsregeringen har farit hyggligt pragmatiskt och klokt i och med att man har bestämt sig för att ta denna lag av blankettlagsnatur och införa den i den åländska lagstiftningen. Jag tänker inte gå närmare in än så. Det är ett enhälligt utskott som har hanterat lagstiftningen.

  Med hänvisning till det anförda så föreslår utskottet att lagförslaget antas med några tekniska och språkliga förändringar som egentligen saknar tyngre betydelse. Tack för det.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av utsädeslagen för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.