Ny landskapslagstiftning om Ålands skogsvårdsförening

Lagförslag FR 5/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skogsbruk, skogsvård, skog, skogsvårdsförening,
Sidhänvisning: 45, 48, 51, 83, 86, 87;
Berörda lagar: 1. landskapslag om ålands skogsvårdsförening
2. landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om stöd för skogsbruksåtgärder


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Jordbruk