Ny landskapslagstiftning om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen

Lagförslag FR 8/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: register, personregister, dataregister, personuppgiftslag, datainspektion, statistik, data, datainspektion, datainspektionen Sidhänvisning: 58, 64, 73 Berörda lagar: landskapslag om datainspektion landskapslag om ändring av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om personregister landskapslag om ändring av statisstiklagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser