Ny landskapslagstiftning om utkomstskydd för arbetslösa

Lagförslag FR 16/2002-2003 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: utkomstskydd, grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd, sysselsättning, arbetsförmedling, avgångsbidrag, arbetskraftskommission, arbetssökande, arbetslös, Sidhänvisning: 80, 83, 85, 103, 109, 117, Berörda lagar: ll om tillämpning i landskapet åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa ll om ändring av landskapslagen om sysselsättning ll om ändring av 3a § landskapslagen om arbetsförmedling ll om upphävande av 9 kap. tjänstemannalagen för landskapet åland ll om upphävande av ll om tillämpning i landskapet åland av avgångsbidragsförordningen


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning