Ny offentlighetslagstiftning

Lagförslag LF 8/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

I lagförslaget föreslås att den åländska offentlighetslagstiftningen ska revideras i sin helhet. Lagförslagets syfte är att stärka offentlighetsprincipen och öka öppenheten inom landskaps- och kommunalförvaltning-en. Offentlighetslagstiftningen ska moderniseras så att den är bättre an-passad till den tekniska utvecklingen. Samtidigt ska reglerna om offentlighet och sekretess bli tydligare. Landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet ska ersättas med offentlighetslagen för Åland. I lag-förslaget ingår sammanlagt förslag till 52 landskapslagar.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser