Ny polislandskapslagstiftning

Lagförslag FR 1/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: polis, ordningsstadga, berusad, nöjestillställning, register
Sidhänvisning: 4, 9, 52, 54, 55, 56;
Berörda lagar: 1. polislag för landskapet åland
2. landskapslag om upphävande av 34 § landskapslagen angående ordningsstadga för landsbygden i landskapet åland
3. landskapslag om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om behandling av berusade
4. landskapslag om ändring av 16 § landskapslagen om offentliga nöjestillställningar
5. landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om personregister


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Polisväsendet