Nya arbetslöshetsförmåner för arbetssökande

Lagförslag FR 5/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: arbetslöshet, arbetssökande, förmåner, arbetslöshetsförmåner, arbetsmarknad, sysselsättning, utkomstskydd, grunddagpenning, sysselsättningsplan,
Sidhänvisning: 26, 27, 32, 44, 45, 46,
Berörda lagar: ll om ändring av 1 och 7 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
ll om ändring av ll om arbetsmarknadspolitisk verksamhet


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning