Nya bestämmelser i MKB-lagen

Lagförslag LF 24/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, mkb-lagen, miljökonsekvensbedömning, eu-direktiv
Berörda lagar: ll om ändring av 6 § landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser