Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

  Diskussion.

  Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

  Vicelantrådet Camilla Gunell

  Fru talman! Även här är det en lag i repris, dvs. lagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning som togs nyligen för att uppfylla de krav som EU-direktiven ställer när det gäller inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Även den lagstiftningen har i sak haft sin diskussion och sin behandling här i Ålands lagting.

  Bestämmelser om att uppfylla direktiven i lag på ett korrekt sätt kan vara svårt både hos oss på Åland, men det kan också vara svårt för republikens president. I det här fallet så tog man helt enkelt bort för mycket av ett moment i lagstiftningskontrollen och därmed så fyller man inte direktivets krav. Nu föreslår vi också en mindre ändring här så att den nu kan gå igenom lagstiftningskontrollen och träda ikraft, få det rätt och gå vidare så. Tack.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till social och miljöutskottet omfattas. Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.