Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Carina Aaltonen

  Tack, fru talman! Lagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning fattades av lagtinget i våras, nämligen den 16 april. Genom den förnyade lagstiftningen skulle vi uppfylla de krav som EU-direktiven ställer när det gäller inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Den lagstiftning som vi då antog ansåg Republikens president, i enlighet med Ålandsdelegationen och högsta domstolen, att var en överskridning av lagstiftningsbehörigheten varpå man tog bort för mycket lagtext i efterföljande lagstiftningskontroll. Därmed så fyller vår förnyade MKB-lag inte direktivets krav.

  I det här nya momentet till 6 § fogas nu in bestämmelser inom den tid som beslut ska fattas och hur myndigheten ska agera om beslutet inte kan tas inom den utsatta tidsrymden. Sålunda så har man nu gjort om och gjort rätt och Åland har fått en ännu tydligare och bättre lagstiftning på det här området.

  Talmannen

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om miljökonsekvensbedömning för godkännande? Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.