Nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar

Lagförslag LF 23/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

I detta lagförslag ändras körkortslagen för Åland för att anpassas till ändringar som görs av den på Åland gällande rikslagen om föreläggande av böter och ordningsbot.
I detta lagförslag överförs hanteringen av körkortsingripanden till alla delar från domstolen till polisen. Samtidigt ändras förfarandet när polisen meddelar en körförbudstid så att föraren informeras om möjligheten att bli hörd i körkortsärendet redan innan trafikbrottsmålet är avgjort och så snart föraren har underrättats om att han eller hon misstänks för ett brott som leder till en körförbudstid.
Uppföljningen av kraven på förarens hälsotillstånd ändras vid förnyelse av körkort för taxi, lastbil och buss på så sätt att ett läkarutlåtande krävs vid ansökan av nytt körkort om det nya körkortets administrativa giltighetstid sträcker sig över körkortshavarens 45-årsdag vilket i de flesta fall betyder att ett läkarutlåtande krävs om ansökan görs efter körkortshavarens 40-årsdag.
Genom detta lagförslag lanserar landskapsregeringen en ny utökad behörighet i körkortskategori T, Tb som berättigar innehavaren att köra en ny typ av långsamtgående fordon, traktorbil, som kommer att introduceras på Åland. Traktorbilen är från början en vanlig personbil som omregistreras och förses med en hastighetsregulator vilken begränsar fordonets hastighet till 50 kilometer i timmen. Traktorbilen lanseras som ett säkrare alternativ till mopedbilen. Utbildningen för ett Tb-körkort kommer att motsvara B-körkortet. Den som har tagit ett Tb-körkort kommer att ha mycket tillgodo när personen sedan tar ett B-körkort.
Det är sedan en tid tillbaka inte längre möjligt att registrera eller ta i bruk nya trafiktraktorer. Kategorin trafiktraktor har tagits bort ur fordonslagen och indelningen av traktorer följer sedan en tid tillbaka Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon. Därför föreslår landskapsregeringen att samma anpassning till EU-förordningen avseende traktorer görs i körkortslagen. Traktorerna delas in i viktklasser och varje viktklass i två olika hastighetskategorier. Den gamla kategorin trafiktraktor motsvaras av en tung traktor (T1 och T2) som är konstruerad för en hastighet som överstiger 40 kilometer i timmen (T1b och T2b). Landskapsregeringen föreslår att snabbare traktorer ska få köras med körkort i kategori B eller C beroende på traktorns vikt och de långsammare traktorerna ska få köras med körkort i kategori T. Den lätta traktorregistrerade fyrhjulingen T3b ska få köras med körkort i kategori AM 121.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Trafik