Ett nytt landskapsandelssystem

Lagförslag LF 28/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, landskapsandelssystem, landskapsandelssystemet, landskapsandelar, inkomst- och kostnadsutjämning,
Berörda lagar: ll om landskapsandelar till kommunerna
ll om ändring av landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården
ll om ändring av 6§ landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst
ll om ändring av landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst
ll om ändring av 2 och 2a §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om socialvård
ll om ändring av 2 och 3b §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om socialvård
ll om ändring av 6 § landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av lagen om utkomststöd
ll om ändring av 6 § landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av lagen om utkomststöd
ll om ändring av 30 § barnomsorgslagen för landskapet åland
ll om ändring av 25 § landskapslagen om hemvårdsstöd
ll om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp
ll om ändring av 4a § landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp
ll om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
ll om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av barnskyddslagen
ll om ändring av 5a § landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av barnskyddslagen
ll om ändring av 3§ landskapslagen om tillämpning på åland av lagen om nykterhetsarbete
ll om ändring av grundskolelagen för landskapet åland
ll om ändring av landskapslagen om medborgarinstitut
ll om ändring av 8 § landskapslagen om allmänna bibliotek
ll om ändring av 7 och 11 §§ landskapslagen om kulturell verksamhet
ll om ändring av landskapslagen om ungdomsarbete
ll om ändring av idrottslagen för landskapet åland
ll om ändring av räddningslagen för landskapet åland
ll om upphävande av landskapslagen om landskapsandel för underhållskostnader för gator
ll om upphävande av 10 § 2 mom. landskapslagen om lantbruksnämnder
ll om upphävande av 2 § landskapslagen om landskapsunderstöd för främjande av näringar i kommunerna


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser