Offentlig upphandling

Lagförslag LF 3/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, upphandling,
Berörda lagar: ll om upphävande av landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av riksförfattnignar om offentlig


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser