Första behandling

Offentlig upphandling LF 3/2017-2018

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Tage Silander

  Talman! Man kan konstatera till att börja med att det är kanske klokast att bara säga talman, man behöver inte skilja på fru talman och herr talman längre. Det kanske räcker så eller ska man alltid säga fru talman?

  Finans- och näringsutskottet har tagit ställning till förslaget gällande offentlig upphandling.

  Det visade sig nämligen så att när lagen togs för ett tag sedan så hade en notering ramlat bort. Man bör ju också se till att den gällande lagen upphävs. Det var alltså landskapslagen 1994:43 om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling som alltså skulle upphöra. Landskapsregeringen föreslår nu att det ska göras.

  Finans- och näringsutskottet har förstås inga invändningar mot det och föreslår därför att lagförslaget antas oförändrat.

  Talmannen

  Diskussion är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om upphävande av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.