Ogenomtänkt näringspolitik för skärgården

Skriftlig fråga SF 2/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar enligt vilka principer avser landskapsregeringen införa ny taxa för tung trafik på specifikt tvärgående linjen och samtidigt bibehålla likabehandlingen av exporterande skärgårdsföretag?

Åtgärder