Överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation

Lagförslag LF 2/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: ålands försöksstation, försöksverksamhet, ålands hushållningssällskap, personal,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott