På Åland ska alla ha rätt till psykisk hälsa

Skriftlig fråga SF 7/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar varför landskapsregeringen fråntar sig ansvaret för den grupp
ålänningar vars möjligheter till psykisk hälsa ökar om finansieringen av klubbhus Pelaren är ekonomiskt hållbar?

Åtgärder