Paf:s framtid

Skriftlig fråga SF 8/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar på vilket sätt agerar landskapsregeringen för att säkra Paf:s verksamhetsförutsättningar?

Åtgärder