Partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan

Republikens presidents framställning RP 10/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: partnerskap, partnerskapsavtal, afrika, västindien,
Sidhänvisning: 92, 94, 95, 99, 101, 104;

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser