För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    7        35000 Penningautomatmedel, Pommern

    Båda ärenden upptas till behandling i samband med ärende nr 9 på föredragningslistan.